Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu as-triglav.si.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu as-triglav.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe AS Triglav d.o.o. ali družb, katerih vsebine so vključene v as-triglav.si.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na as-triglav.si so informativne narave. AS Triglav d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje as-triglav.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo as-triglav.si. Vsi uporabniki uporabljajo as-triglav.si na lastno odgovornost. AS Triglav d.o.o. ter katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi as-triglav.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na as-triglav.si ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. AS Triglav d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršne koli poškodbe (vključno s tistimi, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršne koli njene uporabe. AS Triglav d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe as-triglav.si.

AS Triglav d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

AS Triglav d.o.o. lahko te strani spremeni kadar koli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na as-triglav.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba katerega koli elementa as-triglav.si za kakršne koli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

AS Triglav d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršen koli način povezane z as-triglav.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost AS Triglav d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko AS Triglav d.o.o. kadar koli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da ga v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba spletnih strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

AS Triglav d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. AS Triglav d.o.o. podatke o obiskanosti as-triglav.si uporablja za lastne potrebe.